W lipcu 2017 r pracownie architektoniczne WWAA i Konkret ogłosiły ogólny masterplan dla Soho Factory. Koncepcja kontynuuje tworzenie realizowanego od 2008 r. nowego, tętniącego życiem fragmentu miasta, który harmonijnie wpisuje się w atmosferę praskiego Kamionka, kreując jednocześnie przyjazną przestrzeń do mieszkania, pracowania i spędzania wolnego czasu. 
 
W przygotowywanym projekcie uwzględniono zachowanie bądź ponowne wykorzystanie jak największej liczby budynków postindustrialnych, tworząc wewnętrzną „starówkę” – strefę dziedzictwa. Architekci postanowili też wykorzystać potencjał wyjątkowej, centralnie ulokowanej strefy zieleni, która zostanie przekształcona w tętniącą życiem Pieszą Aleję. Dzięki ograniczeniu ruchu samochodowego, stanie się ona główną osią komunikacyjną Soho. WWAA stworzyło koncepcję zrównoważonej projektowo i społecznie, otwartej, lecz zszytej z miastem, wielofunkcyjnej dzielnicy mieszkalnej, wyposażonej w liczne przestrzenie wspólne.