Soho Factory znajduje się na warszawskim Kamionku, który jest jedną z najstarszych części prawobrzeżnej Warszawy. Obszar Kamionka wyznaczony jest od północnego zachodu (kolejowy most średnicowy) i północy linią torów kolejowych (granica dzielnicy Praga Południe), od wschodu ulicami Podskarbińską i Międzyborską,od południa al. Jerzego Waszyngtona, al. Ks. Józefa Poniatowskiego i mostem Poniatowskiego do osi Wisły, osią rzeki do mostu kolejowego (średnicowego). Na Kamionku znajdują się powszechnie znane obiekty, takie jak m.in. zakłady Wedla, Stadion Narodowy, Park Skaryszewski, dworce Warszawa Wschodnia i Warszawa Stadion, Teatr Powszechny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Osada Kamion

"Pierwsze wzmianki na temat osady sięgają XI wieku. Już wtedy Kamion (Kamień) był ośrodkiem wymiany towarowej, gdyż właśnie tu przeprawiano się przez Wisłę do Solca. Kamion był wsią kościelną i wraz z Grochowem, Gocławiem i Gocławkiem wchodził w skład tzw. dóbr kamionkowskich należących do kapituły płockiej. Na polach Kamiona miały miejsce elekcje dwóch królów polskich, w tym pierwsza wolna elekcja krótko panującego Henryka Walezego (1573). W 1733 roku wybrano tam Augusta III."*

Część Warszawy

"Częścią Warszawy stał się Kamionek dopiero w 1889 roku. Wówczas liczył ponad setkę domów i dziesięć razy tyle mieszkańców. Już wtedy dominującą rolę w tym rejonie zaczynał odgrywać przemysł metalowy i garbarski (jednym z najstarszych przedsiębiorstw tego typu była funkcjonująca od 1908 roku przy ul. Lubelskiej pralnia i farbiarnia Karola Gerbera). "*

Kamionkowski przemysł

"W okresie międzywojennym Kamionek przekształcił się w trzeci pod względem wielkości zatrudnienia (14 proc. ogółu zatrudnienia) rejon przemysłowy w granicach Warszawy. Ulokowały się tu wtedy Zakłady Amunicyjne „Pocisk”, powstały Fabryka Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego, Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych potocznie zwana fabryką „dzwonkową”, Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberga (po upaństwowieniu w 1931 roku PZO), Państwowe Zakłady Inżynieryjne, które produkowały m. in. samochody, traktory, drezyny, zespoły napędowe, odlewy żeliwne i armatury, Fabryka Wyrobów Gumowych „Rygawar”, Perkun, fabryka czekolady Wedla. W 1938 roku istniały tu 42 zakłady przemysłowe, głównie branży metalowej."*

Zakłady Amunicji Budynek Juty Budynek dawnej „Juty” na terenie Mińskiej 25. Magazyn (spichlerz?) z dobrze zachowanym drewnianym wewnętrznym belkowaniem."*

"W jednym z budynków dawnej „Juty” należącym obecnie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), znajdującym się w pierzei ulicy Mińskiej, przy wjeździe bramnym na posesję nr 25, miał w 1917 roku zakonspirowane mieszkanie Józef Piłsudski, ówczesny brygadier. Fabryka Jutowa rozwiązała się po I wojnie światowej. W 1920 roku tereny fabryczne przejęły uroczyście – w obecności marszałka Piłsudskiego – Zakłady Amunicyjne „Pocisk”. We wrześniu 1939 roku zakłady zostały zbombardowane. Zniszczeniu uległ główny budynek produkcyjny. Po prowizorycznej powojennej odbudowie uruchomiono najpierw warsztaty samochodowe, a później, w nowych budynkach – Warszawską Fabrykę Motocykli produkującą sławne motocykle Osa."* OSA *Fragment artykułu Ewy Komendowskiej (http://www.stowarzyszeniecreo.home.pl/29901/45701.html)